Amortisman Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracında uygulamak istediğiniz amortisman yöntemini seçtikten sonra istenen bilgileri giriniz ve hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Amortisman Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
NOT: Hesaplama yapacağınız varlığın faydalı ömrünü bilmiyorsanız, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan güncel amortisman oranları ve faydalı ömür listesi için buraya tıklayın.
  1. yıl
    (Örn. 12)
  2. TL
    (Örn. 16450,25)
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

Amortisman nedir?

Kelime anlamı olarak yıpranma payı demektir. Muhasebe açısından ise işletme varlıklarından belirli koşulları sağlayanların değerlerinin erimesi ve eriyen bu değerin mali dönemlere dağıtılarak gider olarak kaydedilmesidir.

Amortisman nasıl hesaplanır?

Normal (eşit tutarlı), hızlandırılmış (azalan bakiyeler) ve fevkalade olmak üzere üç farklı amortisman yöntemi bulunmaktadır.

Normal amortisman nasıl hesaplanır?

Eşit tutarlı amortisman yöntemi olarak da bilinmektedir. Bu yöntemde yıllık amortisman tutarı, maddi duran varlığın tutarına sabit bir amortisman oranı uygulanarak veya kayıtlı değer ekonomik ömre (faydalı ömür) bölünerek hesaplanır.

Hızlandırılmış amortisman nasıl hesaplanır?

Bu yöntemde varlıklar normal amortismana göre daha hızlı bir şekilde giderleşmektedir. Giderleştirme işlemi alış tutarı üzerinden değil sene başına devreden net defter değeri üzerinden yapılır ve normal amortisman oranının iki katı uygulanarak hesaplama yapılır. Ancak bu oran en fazla %50 olarak uygulanabilir.

Fevkalade amortisman nedir?

Doğal afet (yangın, deprem, su basması) gibi olağanüstü durumlarda varlıkların kaybedilmesi sonucunda Maliye Bakanlığı'nın izniyle uygulanabilen amortisman yöntemidir. Böyle bir durumla karşılaşılırsa ilgili idareye başvurularak durum tespiti yaptırılıp, varlığın belirli bir kısmı amortize edilebilmektedir.

Amortisman hesaplanırken kayıtlı değere KDV dahil edilir mi?

Maddi duran varlığın kayıtlı değeri için KDV hariç tutar esas alınmakta ve hesaplamalar bu değer üzerinden yapılmaktadır.

Faydalı ömür nedir?

İşletme tarafından kullanılan varlıkların ekonomik ömrüdür. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından amortismana tabi olan farklı türlerdeki iktisadi kıymetler için güncel amortisman oranları ve faydalı ömür listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hangi tür varlıklara amortisman uygulanabilir?

Öncelikle ilgili duran varlığın işletmenin envanterine kayıtlı bir değer olması, 1 yıldan fazla süreyle kullanılabilir olması ve değerinin her yıl belirlenen amortisman alt sınırı veya üzerinde olması gerekmektedir. Bununla birlikte ilgili varlık zamanla eskimeli, yıpranmalı ve değeri düşmelidir.

Kullanılan hesaplama yönteminde değişiklik yapılabilir mi?

İşletmeler diledikleri amortisman yöntemini seçebilirler. Ancak bir varlığı normal amortisman yöntemi ile giderleştirmeye başladıktan sonra hızlandırılmış amortisman yöntemine geçilememektedir. Ancak hızlandırılmış amortisman yönteminden normal amortisman yöntemine geçiş yapılabilmektedir. Bu durumda kalan tutar ve kalan ekomomik ömre göre eşit şekilde amortisman hesaplanmaktadır.

Amortismana tabi maddi duran varlık satılırsa ne olur?

Satıştan elde edilen bedel ile satışa kadar ayrılan birikmiş amortisman tutarlarının toplamı, varlığın maliyet bedelinden düşülerek satıştan elde edilen kâr (veya zarar), Olağan Dışı Gelirler veya Kârlar hesabına (Olağan Dışı Giderler veya Zararlar hesabına) alacak (veya borç) yazılarak muhasebe kayıtlarına işlenir ve birikmiş amortisman hesabı kapatılır.

Yıllara göre amortisman alt sınırı nedir?

Maddi duran varlıklara amortisman uygulanabilmesi için ilgili varlığın KDV hariç değeri, satın alındığı yıl için belirlenen amortisman alt sınırı veya üzerinde olmalıdır. Yıllara göre belirlenen alt sınırlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yıl Amortisman Alt Sınırı
20222.000 TL
20211.500 TL
20201.400 TL
20191.200 TL
20181.000 TL
2017900 TL
2016900 TL
2015880 TL
2014800 TL
2013800 TL
2012770 TL
2011700 TL
2010680 TL
2009670 TL
2008600 TL
2007560 TL
2006520 TL
2005480 TL
2004440 TL
2003350 TL
2002250 TL
2001150 TL